Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày gửi: 06h:41' 23-09-2016
Dung lượng: 47.0 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY , CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT ĐỊA LÝ
KHỐI 8 .
TIẾT : PPCT 05 .BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á .TRƯỜNG : THCS BÌNH LONG GV : LÊ THANH HẢI


1. MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI:
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á .

CÂU HỎI : Đọc bảng 5.1 SGK , nêu nhận xét :

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
1. MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI .
Số dân của Châu Á so với các châu lục khác , năm 2002 ?

Năm 2002 , số dân Châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới ?

CÂU HỎI : Em hãy quan sát các tranh , ảnh dưới đây . Cho biết những nguyên nhân nào tập trung đông dân cư ở Châu Á ?

Dieän tích : 23,4 %
( Nhiều đồng bằng lớn , màu mỡ . các đồng bằng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp , sinh hoạt , cư trú và cần nhiều lao động . )
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á

1. MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI .
Châu Á có số dân đông nhất thế giới ,
- Năm 2002 , chiếm gần 61% dân số .
- Tập trung đông ở đồng bằng , ven biển , những nơi có khí hậu thuận lợi cho sản xuất , sinh hoạt và cư trú .

CÂU HỎI : Dựa vào bảng số liệu 5.1 , SGK
- Mỗi nhóm nhỏ ( 2 em học sinh ) , tính mức gia tăng tương đối dân số các châu lục và thế giới trong 50 năm . ( 1950 ( 100% ) đến 2000 ) .

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI .
100
100
100
100
100
100
CÂU HỎI : Nhận xét mức độ tăng dân của Châu Á so với các châu lục khác và thế giới trong bảng trên ?

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
1. MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI .
- Đứng thứ 2 sau Châu Phi , cao hơn so với các châu lục khác và thế giới
CÂU HỎI : Từ bảng 5.1 , cho biết đến năm 2002 , tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu lục khác và thế giới ?

( đã giảm ngang mức TB năm của thế giới ) .

CÂU HỎI : Do nguyên nhân nào từ một châu lục đông dân nhất mà hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể ?

+ ( Nhiều nước có chính sách dân số thích hợp . Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở các nước Châu Á như Trung Quốc , Ấn Độ , Việt Nam , Thái Lan . )

+ Chương trình dân số từ năm 2000 đến 2010 :

- Mỗi gia đình chỉ có từ 1 - 2 con .
- Đạt tỉ lệ sinh dưới 2,5 con .
- Tổng số dân giữ ở mức dưới 92 triệu người .
- Thực hiện chính sách dân số , kế hoạch hóa gia đình .
- Đẩy mạnh chiến dịch thông tin , truyền thông về dân số .
CÂU HỎI : Liên hệ với thực tế thực hiện chính sách dân số ở Việt Nam :
Em hãy nêu một số biện pháp nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số ?
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
1. MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI .
- Hiện nay , do thực hiện chặt chẽ chính sách dân số , do sự phát triển công nghiệp hóa ở các nước đông dân , nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm .

2. DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC :
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
CÂU HỎI : Quan sát và phân tích hình 5.1 SGK , cho biết :

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
2. DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC :

- Hiện nay , các chủng tộc này chung sống với nhau như thế nào ?
- Châu Á có những chủng tộc nào sinh sống ?

- Xác định địa bàn phân bố chủ yếu của các chủng tộc trên thế giới ?
- Daân cö Chaâu AÙ phaàn lôùn thuoäc chuûng toäc naøo ? Nhaéc laïi ñaëc ñieåm ngoaïi hình cuûa chuûng toäc ñoù ?

- So saùnh caùc thaønh phaàn chuûng toäc cuûa Chaâu AÙ vaø Chaâu AÂu ?

( đa dạng , phức tạp hơn Châu Âu ) .
GV :

- Người Môngôlôit chiếm tỉ lệ rất lớn trong tổng số cư dân Châu Á được chia 2 tiểu chủng khác nhau .

+ Tiểu chủng phương Bắc gồm : Người Xi-bia ( Exkimô , Iacút ) , Mông Cổ , Mãn Châu , Nhật Bản , Trung Quốc , Triều Tiên .
+ Tiểu chủng phương Nam gồm : Đông Nam Á , Nam Trung Quốc .
+ Tiểu chủng này hỗn hợp với đại chủng Ôxtralôit nên màu da vàng sẫm , môi dày , mũi rộng .
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
2. DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC :
- Dân cư Châu Á thuộc chủng tộc Môngôlôit , Ơrôpêôit , một số Ôxtralia . Các chủng tộc sống chung bình đẳng trong hoạt động kinh tế , văn hóa , xã hội .

3. NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO :
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người , đời sống về vật chất , tinh thần , văn hóa phát triển cao , nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội loài người , dẫn đến sự ra đời của các tôn giáo lớn . Có rất nhiều tôn giáo trên các châu lục , Châu Á , là cái nôi của 4 tôn giáo lớn , có tín đồ đông dân nhất hiện nay .

CÂU HỎI : Em hãy kể tên 4 tôn giáo lớn của Châu Á ?


THẢO LUẬN NHÓM :

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
3. NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO :
THẢO LUẬN NHÓM : Cả lớp chia làm 4 nhóm . Thời gian 3 phút .
BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
3. NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO :
TRANH ẢNH VỀ TÍN NGƯỠNG CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ .
TRANH ẢNH VỀ TÍN NGƯỠNG CỦA CÁC TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO .
TRANH ẢNH VỀ TÍN NGƯỠNG CỦA TÍN ĐỒ THIÊN CHÚA GIÁO .
TRANH ẢNH VỀ TÍN NGƯỠNG CỦA CÁC TÍN ĐỒ HỒI GIÁO .
- Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn : Phật Giáo , Ấn Độ Giáo , Thiên Chúa Giáo , Hồi Giáo
- Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện , tránh đều ác .

BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI CHÂU Á
3. NƠI RA ĐỜI CÁC TÔN GIÁO :
Ở Việt Nam , có nhiều tôn giáo , nhiều tín ngưỡng cùng tồn tại . Hiến pháp Việt Nam qui định quyền tự do tín ngưỡng là quyền của từng cá nhân .

+ Tín ngưỡng VN mang màu sắc dân gian , tôn thờ những vị thánh người có công trong xây dựng và bảo vệ đất nước hoặc do truyền thuyết như : Đức Thánh Trần , Thánh Gióng , .
+ Tôn giáo du nhập : Đạo Thiên Chúa , Đạo Phật .
+ Đạo Do người Việt lập nên : Hòa Hảo , Cao Đài .

- Vai trò tích cực của tôn giáo : Hướng thiện , tránh điều ác ( tu nhân tích đức trong đạo phận ) .

- Vai trò tiêu cực của tôn giáo : Mê tín dị đoan , một số phần tử trong nước cấu kết với người nước ngoài lợi dụng vấn đề tôn giáo can thiệp vào chính trị , nhằm gây rối an ninh trật tự ở địa phương và cả nước . Thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình , bạo loạn lật đổ .
CÂU HỎI : Ở Việt Nam có những tôn giáo chính nào ?
- Em hãy kể tên một vài tôn giáo ở tỉnh An Giang ?
*. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :

CÂU 1 : Châu Á là một châu lục đông dân nhất , chiếm bao nhiêu % dân số thế giới ?

A. Hơn 50%.

B. Gần 61%.

C. Gần 65%.

D. Hơn 71%.CÂU 2 : Em hãy nêu những nguyên nhân tập trung đông dân cư Châu Á ?

- Tập trung đông ở đồng bằng , ven biển , nơi có khí hậu thuận lợi cho sản xuất , sinh hoạt và cư trú .

CÂU 3 : Châu Á , là nơi ra đời các tôn giáo lớn : Em hãy kể tên 4 tôn giáo lớn và 4 vị thần linh được tôn thờ ?

- Ấn Độ Giáo : Đấng tối cao Bà La Môn , Phật Giáo : Phật Thích Ca , Thiên Chúa Giáo : Chúa Giê - Su , Hồi Giáo : Thánh A - La .

CÂU 4 : Nguyên nhân nào từ một châu lục đông dân nhất thế giới , mà hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể ?

- Nhiều nước có chính sách dân số hợp lý , phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa ở các nước đông dân , chất lượng cuộc sống ngày càng cao , tỉ lệ sinh đã giảm đáng kể .
HỌC SINH VỀ NHÀ CHUẨN BỊ :

- Các câu hỏi cuối bài , đặc biệt làm bài tập 2 , trang 18 SGK .

- Soạn các bài tập 1 + 2 , của Bài 6 : Thực hành : ĐỌC , PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á .
- GV : Gợi ý làm bài tập 2 , trang 18 SGK .
Năm
1800
1950
1900
1990
1970
500
2002
1500
1000
2500
2000
3500
3000
4000
Triệu người
 
Gửi ý kiến